ข้อมูลติดต่อ

Belgapom สมาคมการค้าและการแปรรูปภาคอุตสาหกรรมมันฝรั่งของเบลเยียม, ที่อยู่: Quai de Willebroek 37 ใน 1000 Brussels, ที่ตั้งสำนักงาน Sint-Annaplein 3 ใน  9290 Berlare

www.belgapom.be
belgapom@fvphouse.be
 

 

พันธมิตร 

Agristo : www.agristo.com 

Aviko Proven : www.aviko.be  

Clarebout potatoes : www.clarebout.com 

Ecofrost : www.ecofrost.be 

Farm Frites : www.farmfrites.com  

Lutosa : www.lutosa.com 

Mydibel : www.mydibel.be

Remofrit : www.remofrit.be