JUL
2015

กรุงปักกิ่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 27 ถึง 31 กรกฏาคม 2015 เจมส์ บินต์ ได้เข้าร่วมงานประชุมมันฝรั่งระดับโลกครั้งที่ 9 ที่เมืองแยนชิง (กรุงปักกิ่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมันฝรั่งทั่วโลกได้ไปพบปะกันที่นั่น และสำหรับเจ้าภาพจีนการพบปะกับนาย เจมส์ บินต์ (www.2015bjwpc.com) ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง