OCT
2015

 

โตเกียว 2015

ญี่ปุ่น

เจมส์ บินท์ เดินทางมาเพื่อโฆษณาเบลเจียนฟรายส์ในดินแดนอาทิตย์อุทัย
เป้าหมายงั้นหรือ? ลืมข้าวไปซะ กินมันฝรั่งทอดสิ!

อิรา ชชา-ย มาเซ

โตเกียว ... นครที่จับใจจินตนาการ หลังเที่ยวบินยาว 22 ชั่วโมง เจมส์ บินท์ มาถึงญี่ปุ่นพร้อมกับสมาชิก 4 คน สิ่งที่ตามมาคือสัปดาห์ของการดื่มด่ำวัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี และ ... ความโกลาหลของญี่ปุ่น! ดูการผจญภัยของเจมส์บนแผ่นดินเอเชียได้ข้างล่าง หนึ่งคน หนึ่งภารกิจ ... กินเบลเจียนฟรายส์